1. 24-godzinna

   kontrola temperatury
   dla wygodniejszego ?ycia i du?ych oszcz?dno?ci
  1. 4 ustawienia

   swoboda wyboru
   dla wygodniejszego ?ycia i du?ych oszcz?dno?ci
  1. 23%

   oszcz?dno?? energii
   i wi?cej pieni?dzy w domowym bud?ecie
 • <i>living design</i>®

  living design®

  living design® jest standardowym termostatem grzejnikowym o wyj?tkowej konstrukcji - najbardziej eleganckim na rynku. ?wietnie si? przezentuje w ka?dym pomieszczeniu, jednocze?nie pracuj?c z maksymaln? wydajno?ci?.

 • <i>living eco</i>®

  living eco®

  living eco® jest inteligentnym, samodzielnym i przyjaznym dla u?ytkownika termostatem. Ustawiony zgodnie z Twoimi potrzebami jest najbardziej efektywnym sposobem kontroli zu?ycia energii oraz oszcz?dno?ci ciep?a.

 • <i>living connect</i>®

  living connect®

  living connect® i Danfoss Link™ CC komunikuj? si? bezprzewodowo w ca?ym Twoim domu. Jest to idealny sposób kontroli zu?ycia energii, jednocze?nie oferuj?cy w?a?ciw? temperatur? w domu przez ca?y czas.